Cirkowirus świń typ 2 (PCV2)

Klasyfikacja genotypów PCV2

Three months pigs with PCV2-SD. Note the marked spine, indicative of growth retardation, and body pallor

Wszystkie szczepionki przeciw PCV2 dostępne w Europie i Ameryce Północnej oparte są na genotype PCV2a podczas gdy u świń najczęściej występują PCV2b i PCV2d. Mimo, że między tymi genotypami występuje wysoki poziom odporności krzyżowej to nie wiadomo czy szczepionki są jednakowo skuteczne w stosunku do wszystkich genotypów PCV2.

... czytaj więcej (+)

Szczepienie przeciw PCV2 prowadzi do ograniczenia zużycia antybiotyków w fermach świń

PMWS on piglet.

Dodatni efekt stosowania szczepień przeciw PCV2 jest najbardziej widoczny w stadach intensywnie zakażonych wieloma drobnoustrojami, co pozwala na znaczą poprawę wydajności fermy i poprawia dobrostan świń. Dobre efekty immunizacji przeciw PCV2 są również widoczne w stadach o wysokim statusie zdrowotnym.

... czytaj więcej (+)