Zespół rozrodczo oddechowy świń (PRRS)

Zwalczanie PRRSV przy użyciu szczepień i optymalizacji zasad zarządzania: analiza trzech przypadków

Rycina 1. Schemat różnych kierunków postępowania w stadzie PRRSV dodatnim.

Mimo, że szczepienie było skuteczne w stabilizacji stada loch, wyniki badań wykazały, że eliminacja PRRSV z warchlakarni może być osiągnięta jeśli szczepienie i częściowa depopulacja są wspierane przez ścisłe stosowanie wszystkich rekomendowanych procedur zarządzania, w tym ścisłego przestrzegania zasady całe pomieszczenie pełne/całe pomieszczenie puste.

... czytaj więcej (+)